Brugervejledning

Kirkeliv.dk er en online kommunikationsplatform til menigheder og menighedsnetværk. Systemet kan bruges til fildeling, forum, beskeder, kalender, grupperum, medlemsliste, opgavestyring m.m.

I brugervejledningen herunder er de forskellige funktioner beskrevet inklusive en vejledning i brugen af dem.

Har du spørgsmål, som ikke bliver besvaret i vejledningen, er du velkommen til at skrive til kirkeliv@kirkeliv.dk.

Vejledning til Kirkeliv.dk

Forsiden

Indhold på forsiden

Når du er logget ind på Kirkeliv.dk, kommer du til din besked-indbakke, hvor du finder de beskeder, der er sendt til dig. På en computer finder du en kalender i højre spalte samt et nyheds-udtræk fra en hjemmeside, som kan være forskelligt fra installation til installation.

I menuen finder du øverst en genvej til Beskeder (forsiden). Desuden kan du under Profil se dine egne oplysninger, som du også selv er ansvarlig for at holde opdateret.

Videre i menuen finder du de Grupper, som er oprettet. Der vil typisk være en gruppe, der hedder "Alle medlemmer", hvor alle brugere er medlem. Derudover er der en række grupper, som kun er aktuelle for nogle brugere alt efter interesse/tjeneste. Du kan læse mere om de forskellige gruppetyper under "Grupper".

På netværksversionen af Kirkeliv.dk vil der på forsiden være to faner øverst: "Indbakke" og "Mine grupper". Det giver et overblik over de seneste aktiviteter på Kirkeliv.dk.

 

Profil

Personlig profil

I menuen finder du “Profil”. Her har du mulighed for at redigere i dine egne oplysninger.

Det er kun felterne: Fornavn, Efternavn, Mobil og E-mail, der er påkrævet. De øvrige felter er frivillige.

 

Hvordan ændres password

På siden “Profil” er der i øverste højre hjørne et link med teksten “Redigér login”. Klik på linket. På denne side skal du skrive dit nye kodeord og gentage det i feltet under. Klik herefter på knappen “Gem oplysninger”.

Det anbefales kraftigt at lave et stærkt kodeord, hvor der både indgår store og små bogstaver, tal og evt. tegn.

 

Grupper

Generelt

Alle grupper vises i menuen. Der er forskellige typer, hvilket bestemmes af den enkelte gruppeleder.

Hver gruppe har et debatforum, en medlemsliste, fildeling og noter.

 

Gruppetyper

Der findes 4 forskellige typer af grupper:

  1) Åbne grupper, alle automatisk er medlem af
  2) Åbne grupper, alle kan melde sig ind i
  3) Lukkede grupper, hvor medlemsoversigten er synlig for alle
  4) Lukkede grupper, som kun er synlige for medlemmer af gruppen

Grupperne er sorteret i menuen efter type og derefter oprettelsesdato.

 

1. Åbne grupper, alle automatisk er medlem af

Alle på Kirkeliv er med i disse grupper, som man ikke kan melde sig ud af.

Disse grupper er altid de øverste i listen af grupper i menuen.

Kun administratorer af Kirkeliv.dk kan oprette, ændre og slette disse grupper.

Et eksempel på en sådan gruppe er "Alle medlemmer" eller "Hele menigheden".

 

2. Åbne grupper, alle kan melde sig ind i

Alle på Kirkeliv kan melde sig ind og ud af disse grupper. Det er typisk interessegrupper.

I listen af grupper i menuen, ligger disse grupper lige efter grupperne, som alle automatisk er medlem af (ofte kun gruppen: Alle medlemmer/Hele menigheden).

Man kan altid selv melde sig ud af en sådan gruppe.

Et eksempel på en sådan gruppe er “Teknikteam”

 

3. Lukkede grupper - synlig for alle

Der findes to slags lukkede grupper. Den ene slags har en synlig medlemsoversigt over gruppen. Alt andet i gruppen er kun synligt for medlemmer af gruppen. Det kan fx være “Menighedsrådet”, hvor det skal være nemt at se en oversigt over medlemmerne og kontakte dem, men det er kun medlemmerne, der skal have adgang til gruppens indhold.

I listen af grupper i venstre side af skærmen, ligger disse grupper lige efter de åbne grupper.

 

4. Lukkede grupper - synlig for medlemmer

Den anden slags lukkede grupper er kun synlige for medlemmer af gruppen.

Det kan fx være en Ad hoc gruppe eller en Studiegruppe.

Disse grupper er placeret nederst på listen over grupper i menuen.

 

Opret ny gruppe

Alle kan oprette en ny gruppe af typerne 2, 3 og 4. Det gøres ved at trykke på "+" under den sidste gruppe i listen af grupper.

Når gruppens navn og en beskrivelse er indtastet og man klikker på "Opret gruppe", så har man en ny gruppe, der har type 4.

Den, der opretter gruppen, bliver automatisk gruppeleder, men det kan efterfølgende ændres. Det er kun gruppelederen, der kan ændre og nedlægge gruppen.

Når gruppen er oprettet, skal gruppen have nogle medlemmer. Dem kan gruppelederen tilføje eller fjerne. De 2 typer af åbne grupper, kan alle dog selv melde sig ind og ud af. For de lukkede grupper må man skrive en besked til gruppens leder og anmode om medlemskab. Gruppelederen er markeret med grønt i gruppens medlemsoversigt.

Det sidste, gruppelederen skal gøre, er at gennemgå det 6. faneblad, som kun er synlig for gruppelederen. Her kan gruppens formål, gruppens farve, gruppetype og gruppeledere redigeres.

Nu er gruppen klar til at blive taget i brug.

 

Gruppens faciliteter

Alle grupper har 6 faneblade:

  1. Debatforum
  2. Liste med gruppens medlemmer
  3. Delte filer
  4. Delte noter
  5. Beskrivelse af gruppens formål
  6. Gruppe adm.

Det 6. faneblad er det kun gruppelederne, der kan se.

Alle medlemmer af en gruppe kan oprette nye debatindlæg, skrive kommentarer til eksisterende debatindlæg, uploade filer til deling med andre og oprette noter.

Når der kommer nye debatindlæg eller kommentarer til disse, vil alle medlemmerne

automatisk få en notifikation om dette på mail. Notifikationerne udsendes samlet 1-3 gange dagligt, når der er nyt i et debatforum. Antallet af daglige udsendelser afhænger af den ønskede indstilling.

 

Hvordan melde sig ind eller ud af en gruppe

Er der åbnet op for, at alle kan blive medlem af en gruppe, vil der øverst på gruppens side være en knap med teksten “Bliv medlem”. Klik på knappen, og du bliver lukket ind i gruppen.

Det er ikke alle grupper, alle kan blive medlem af. Det styrer administratoren og gruppelederne.

 

Debat

En gruppes debatforum kan bruges til at opsamle viden i gruppen, så også fremtidige medlemmer af gruppen kan få indblik i tidligere debatterede emner og evt. konklusioner. Debatforummet er ikke lavet til beskeder. Ønsker du at sende en besked til gruppen, så vælg fanen “Medlemmer” og knappen øverst “Send besked til hele gruppen”.

Opret indlæg eller kommentar i forum

Ønsker du at oprette et indlæg under debat, så klik på knappen “Opret indlæg”. Du kan også kommentere en aktuel tråd/emne ved at klikke på overskriften på indlægget. Her kan du se andres kommentarer i bunden af siden. Her har du også selv mulighed for at kommentere. Klik på “Kommentér” og skriv din kommentar.

Når der er nye indlæg i et forum, sendes der på et givent tidspunkt (typisk omkring kl. 17.15) en besked ud til alle gruppens medlemmer, så de ved, der er kommet nye indlæg, som de kan logge ind og læse.


Rediger indlæg eller kommentar i forum

Det er muligt at redigere egne indlæg og kommentarer. Åben dit debatindlæg eller kommentar og tryk på
blyanten. Indlægget udsendes dog ikke igen, efter det er blevet redigeret.


Slet indlæg eller kommentar i forum

Det er ligeledes muligt at slette egne indlæg og kommentarer. Åben dit debatindlæg eller kommentar og
tryk på det store X ved siden af blyanten.
Slettes et indlæg, skjules også alle kommentarer til indlægget. Også andres kommentarer. Så brug denne funktion med omtanke.


Søg efter indlæg eller kommentarer i forum

Helt oppe i toppen af skærmen, er der et søgefelt. Her kan man søge efter et enkelt ord og alle beskeder,
debatindlæg og kommentarer, der indeholder dette ord vil blive vist. Dog kun beskeder, som du selv har
sendt eller modtaget. Du kan kun søge i de debatindlæg og kommentarer fra grupper, hvor du selv er medlem.

 

Beskedsystemet

Send besked


Klik på knappen "Ny" på forsiden, for at påbegynde en ny besked.

I Kirkeliv-systemet kan du sende beskeder til en gruppe eller til enkeltpersoner.

Ønsker du at sende en besked til en enkelt person, så tryk på knappen “NY” på forsiden. Her kan du vælge modtager(e) i listen, der kommer frem.

Når du har valgt modtager(e) af din besked, så klik på knappen “Videre”, hvorefter du kan udfylde beskeden med Emne og selve beskeden.

Ønsker du at sende en besked til en gruppe, kan du klikke på “Vælg grupper”, hvorefter du får præsenteret alle grupper. Sæt flueben ved en enkelt gruppe eller flere og klik på knappen “Vælg”. Nu kommer du tilbage til modtager-visning, hvor alle de valgte personer er markeret med flueben. Ønsker du at tilpasse modtagerlisten, kan du blot tilføje eller fjerne flueben i oversigten. Herefter klik på knappen “Videre”, hvorefter du kan udfylde beskeden med emne og selve beskeden.

Du har mulighed for at tilknytte op til tre filer til din besked under fanen “Tilknyt fil”. Filerne bliver uploadet til Kirkeliv.dk, når du sender beskeden. Man skal logge ind i Kirkeliv.dk for at downloade og se filerne.

Som standard bliver din besked sendt med ud i e-mailen til modtagerne (Excl. vedhæftede filer). Ønsker du ikke, at beskeden kommer med ud i e-mailen (fx. for at beskytte personfølsomme data), skal du blot fjerne fluebenet nederst udfor “Inkludér besked i e-mail”, så får modtagerne blot besked om, at de skal logge ind i Kirkeliv.dk for at læse beskeden.

 

Tilknyt filer til besked


Filer tilknyttes beskeden via fanen "Tilknyt fil".

Det er muligt at tilknytte filer fra din enhed (PC, mobil osv.), men man kan også vælge en fil fra gruppens arkiv, hvis beskeden sendes til en gruppe.

Filerne bliver uploadet til Kirkeliv.dk og tilknyttet beskeden, når du sender den. Man skal logge ind i Kirkeliv.dk for at se og downloade filerne.

Som standard bliver din besked sendt med ud i e-mailen til modtagerne (Excl. vedhæftede filer). Ønsker du ikke, at beskeden kommer med ud i e-mailen (fx. for at beskytte personfølsomme data), skal du blot fjerne fluebenet nederst udfor “Inkludér besked i e-mail”, så får modtagerne blot besked om, at de skal logge ind i Kirkeliv.dk for at læse beskeden.

 

Besvar besked

Ønsker du at besvare en besked, som er sendt ud via Kirkeliv.dk, så klik på knappen “Læs og kommentér beskeden her” i bunden af den e-mail, du har fået tilsendt. Du kommer nu til en login-side (med mindre du er logget ind). Når du er logget ind, videresendes du til selve beskeden inde på Kirkeliv.dk. Nederst i beskeden kan du se evt. kommentarer, og du har mulighed for at sende et svar til afsenderen eller til alle, som har modtaget denne besked.

Når du har sendt din besked, sendes den til modtagerne og den vises samtidig som en kommentar under den oprindelige besked i Kirkeliv-systemet.

Du kan kun se dine egne kommentarer og de kommentarer, der er sendt til dig.

 

Redigér beskeder

Du har mulighed for at redigere i din egen besked, efter den er sendt ud. Find beskeden og klik på overskriften. Her kan du klikke på blyanten i højre hjørne, hvorefter du kan redigere i beskeden.

 

Organisér beskeder i mapper

Du kan oprette mapper til dine beskeder, hvis du ønsker at organisere dem i forskellige mapper, så du nemmere kan bevare overblikket. Mapperne er kun synlige for dig. Når du flytter en besked til en af dine mapper, gælder det kun for dig. Alle andre ser fortsat beskeden, som de plejer. 

En besked kan kun være placeret i én mappe.

I bunden af besked-oversigten finder du “Beskedindstillinger”, som du klikker på.

Her kan du oprette, redigere og slette mapper.

  • Opret en ny mappe ved at klikke på knappen “Ny mappe”. Indtast navnet på mappen og tryk på knappen “Gem”.
  • Rediger en mappe ved at klikke på mappens navn. Ret mappens navn og tryk på knappen “Gem mappe”.
  • Slet en mappe ved at klikke på mappens navn og tryk på knappen “Slet denne mappe”.  

Herefter ser du en oversigt over dine mapper. Du kan oprette alle de mapper, du har brug for.

 

Se mapper

Når du har oprettet din(e) mappe(r), klikker du på “Beskeder” i menuen. Nu vises der et lille mappe-ikon i toppen af besked-oversigten. Her kan du se og vælge dine mapper.

 

Flyt besked til mappe

Ønsker du at flytte en besked til en bestemt mappe, så åbn beskeden og klik på “Flyt til”, som står nederst i det grå felt i toppen af beskeden ud for “Placering”. Vælg den ønskede mappe. Beskeden flyttes med det samme til mappen. 

 

 

Vis/skjul beskeder

Det er ikke muligt at slette beskeder, men du kan skjule beskeder fra oversigten ved at klikke på det lille øje-ikon med en streg over . Ikonet er i højre side ved beskeden. Beskeden skjules kun for dig. Alle andre vil fortsat kunne se den.

Har du fået skjult en besked, som du gerne vil have frem igen, så gå til bunden af besked-oversigten og klik på “Alle beskeder”. Her ser du både viste og skjulte beskeder i alle mapper. De skjulte beskeder har et øje-ikon uden streg over , og det klikker du på. Beskeden vil nu igen blive vist i besked-oversigten i den mappe, du havde flyttet den til. Du kan dog altid se alle beskeder på siden “Alle beskeder”, som du finder i bunden af beskedoversigten.

 

Adgang/Login

Adgang til Kirkeliv.dk

Det er din menighed eller menighedsnetværk, der giver dig adgang til Kirkeliv.dk.

Når du er blevet oprettet i Kirkeliv.dk, vil du modtage en e-mail med loginoplysninger, som du skal bruge ved første login.

Typisk vil din e-mailadresse være dit brugernavn, men det kan også være noget andet. Dit brugernavn står i din velkomstmail fra Kirkeliv.dk.

Det tilsendte kodeord er kun midlertidigt. Du får mulighed for at ændre kodeordet, når du logger ind første gang.

 

Glemt kodeord

Har du glemt dit kodeord til Kirkeliv.dk eller dit login generelt, kan du klikke på “Glemt kodeord?” på loginsiden. Du kommer nu til siden “Nulstil kodeord”, hvor du skal indtaste dit brugernavn. I de fleste tilfælde vil brugernavnet være din e-mailadresse. Hvis du er i tvivl om brugernavnet, så find din velkomstmail fra Kirkeliv.dk. Du kan evt. søge i dit mailsystem på sætningen “Dit login til Kirkeliv.dk”, så skulle mailen gerne dukke op, hvis den ikke er blevet slettet.

Når du har tastet dit brugernavn og klikket på knappen “Nulstil kodeord”, sender systemet en e-mail med et nyt kodeord, som du skal bruge til login på Kirkeliv.dk. E-mailen har overskriften: NYT personligt login til Kirkeliv.dk”.

Du har nu fået et nyt kodeord til Kirkeliv.dk. Når du logger på første gang herefter, skal du ændre dit kodeord, så du får et kodeord, du kan huske.

 

Opgaver

Introduktion

Under "Opgaver" kan du nemt få overblik over, hvem der har ansvar ved de forskellige events i menigheden.

Opgave-systemet er koblet sammen med besked-systemet, så du nemt kan skrive en besked til alle ansvarlige ved et event, eller ansvarlige fra en konkret gruppe. Tryk blot på kuvert-ikonet, og systemet finder alle modtagere og gør klar til at sende en besked til de pågældende.

Hvis eventet er en gudstjeneste, vil der typisk være en genvej til "Læs dagens tekst", som er linket op til dagens tekst på Bibelselskabets hjemmeside.

 

Få overblik over opgaver

Alle i den enkelte gruppe kan oprette ansvarlige og angive opgaver. Alle i gruppen kan ligedeles slette opgaver. Det gør det nemt for gruppens medlemmer at bytte opgaver, når det er nødvendigt.

Alle events i kalenderen kan tilknyttes "Opgaver", så man kan se, hvem der har opgaver fra de forskellige grupper.

Administratoren bestemmer, hvilke grupper, der skal fremgå under "Opgaver", da ikke alle grupper skal vises her.

 

Vælg grupper

Ønsker du at begrænse antallet af grupper, der vises, kan du tilpasse det ved at klikke på "Vælg grupper" øverst i højre hjørne. Sæt flueben ud for de grupper, du vil have med i oversigten, og din oversigt vil tilpasse sig dine ønsker.

 

Opret note

Ved hvert event kan der oprettes en "Note", som er særligt knyttet op på dette event. Det kan være en liturgi, eller en besked, som er praktisk at have her. Alle kan oprette/redigere denne note ved at klikke på note-ikonet til venstre for teksten "Ingen note".

 

Tabelvisning

Har du brug for et overblik over ansvarlige ved events i en bestemt periode, kan du klikke på tabel-ikonet øverst i højre side. Her kan du vælge en start- og slutdato og klikke på knappen "Vis", hvorefter listen vil blive opdateret med events i den periode.

Denne visning er bedre egnet til udprint, hvis der skulle være brug for det.

 

Administration

Administration

Dette afsnit handler kun om administration af Kirkeliv. Altså ikke administration af grupper. Det er kun "Superbrugere" af Kirkeliv, der har adgang til de nævnte værktøjer og indstillinger.

 

Opret ny profil

Vælg menupunktet “Administration” og klik på knappen “Opret ny profil”. Udfyld profiloplysningerne og tryk på knappen “Gem+”. Profilen er nu oprettet.

I forbindelse med oprettelse af en ny menighed, er det muligt at få alle medlemmer oprettet på én gang af Kreativweb.dk.

 

Rediger profil

Vælg den profil i oversigten, du ønsker at redigere. Den enkelte brugers profil vises, og du har mulighed for at redigere i brugerens oplysninger.

 

Deaktiver profil

Du kan deaktivere en profil ved at gå ind på den enkeltes profilside. I bunden af siden, finder du et flueben “Aktiv”. Dette flueben fjernes, og du trykker på “Gem oplysninger”. Profilen vises nu i bunden af oversigten under overskriften “Deaktiverede medlemmer”

Ønsker du at slette en profils oplysninger, gå ind på profilen og klik på knappen “Anonymisér profil” i bunden af siden. Alle profilens persondata bliver nu slettet, og profilens indlæg på Kirkeliv.dk bliver angivet med ukendt forfatter.

 

Inviter en profil

Når en profil er oprettet, skal vedkommende have tilsendt en invitation til Kirkeliv.dk. Find profilen i oversigten og klik på det grønne profil-ikon til højre i oversigten. Når du fører musen over ikonet, står der “Send invitation”. Når du har klikket på ikonet, kan du se den tekst, som brugeren modtager pr. e-mail. Du har i bunden mulighed for at skrive en personlig besked, hvis du har haft en forudgående korrespondance med personen, som du ønsker at følge op på.

Når du er klar til at sende invitationen, klik på knappen “Send”. Invitationen sendes nu som e-mail til personen.

Når en bruger ønsker at få gensendt sit login til Kirkeliv.dk, bruges denne funktion ligeledes.

 

Nulstil brugerens password

Hver bruger af Kirkeliv.dk kan selv nulstille sit password ved hjælp af “Glemt kodeord”-funktionen på loginsiden. Det er også muligt for dig som administrator at nulstille en brugers password ved at klikke på den orange advarselstrekant ud for brugeren i oversigten over profiler. Bemærk: Når du klikker på ikonet nulstilles brugerens password med det samme.

 

Rediger menigheder (menighedsnetværk)

Denne funktion er kun aktuel på Kirkeliv.dk for kirkenetværk (særlig version).

Gå ind på “Administration” og tryk på knappen “Rediger menigheder”. Her kan du både oprette en ny menighed, redigere en eksisterende og slette.

Ønsker du at redigere en menighed, vælg den da i oversigten. Nu kan du redigere i menighedens navn og type. Afslut ved at trykke på knappen “Gem”.

 

Kalender

Klik på “Kalender” i menuen. Her kan du oprette et nyt event ved at klikke på knappen “Opret ny” i øverste højre hjørne.

Overskriften bliver eventets titel og feltet er påkrævet. Angiv startdato og tidspunkt og ligeledes slutdato. Hvis eventet kun varer en dag, vil der kun blive vist startdato.